Chính trị - Kinh tế

Thực hiện tốt̉ Nghị quyết 11-NQ/CP của Chính Phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn quận Ba Đình
Ngày đăng 07/04/2011 | 00:00

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình đã ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình đã ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo hướng dẫn, công tác tuyên truyền tập trung vào 7 nhóm giải pháp chủ yếu mà Chính phủ yêu cầu thực hiện: chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu; điều chỉnh giá điện, xăng, dầu gắn với hỗ trợ hồ nghèo; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền.

ảnh: Internet

Căn cứ hướng dẫn, các cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, tạo sự đồng thuận của nhân dân về những giải pháp kiềm chế lạm phát, chung sức cùng Đảng và Nhà nước cùng vượt qua khó khăn, ổn định xã hội. Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa tập trung tuyên truyền về Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 33/CTr-UBND ngày 7/3/2011 của UBND Thành phố, Chương trình hành động số 158/CTHĐ-UBND ngày 10/3/2011 của UBND quận Ba Đình, chú trọng tuyên truyền về tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và khí thế thi đua lao động, sản xuất của các địa phương, đơn vị, tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến có những sáng kiến trong lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY