|
09/06/2024 - 97 Lượt xem
Kể từ ngày 15/6, công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID.
22/02/2024 - 54 Lượt xem
Là một trong những quận trung tâm của TP Hà Nội, quận Ba Đình là đơn vị có Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 tăng 2 bậc so với năm 2022, xếp thứ 6/30 quận, huyện, thị xã, đạt 95,22%.
11/12/2023 - 142 Lượt xem
Dịch vụ công Đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 đã được triển khai trên cả nước, tạo thuận lợi cho người dân đăng ký, kê khai thông tin qua mạng, được chủ động.
30/11/2023 - 100 Lượt xem
Thủ tục phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết định đầu tư xây dựng công trình giảm thời gian thực hiện từ 19 xuống 15 ngày làm việc.
13/11/2023 - 48 Lượt xem
“Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định”.
26/10/2023 - 61 Lượt xem
Sáng 26-10, UBND quận Ba Đình ra mắt “Bộ phận làm ngay”, các cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đối với 05 thủ tục chứng thực sẽ được...
15/08/2023 - 233 Lượt xem
Việc khảo sát về triển khai Đề án mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp; ủy quyền thủ tục hành chính, nhằm đánh giá kết quả triển khai; tổng hợp...
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 556
Số lượt truy cập: 4249864