Chính trị - Kinh tế

Kỳ họp thứ bảy HĐND phường Điện Biên khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021)
Ngày đăng 29/06/2018 | 17:12

Ngày 27- 6, Thường trực HĐND phường Điện Biên khóa VIII tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND phường khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

Tại kỳ họp, HĐND phường đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đối với 01 đại biểu HĐND vì lý do sức khỏe. Các đại biểu đã nghe báo cáo về các nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; kết quả thực hiện nghị quyết chuyên đề về xây dựng tuyến phố Văn minh - Đô thị Nguyễn Thái Học; kết quả thực hiện nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo trên địa bàn; hoạt động của HĐND; kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền trong  6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, phương thức hoạt động phối kết hợp chặt chẽ, phường đã thực hiện 27/27 chỉ tiêu quân giao đạt trên 50%, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực; 100% đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân được giải quyết kịp thời, dứt điểm; không có đơn tố cáo, khiếu nại. Công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trọng điểm đã và sẽ được giữ vững; tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 50,12% dự toán quận giao và chi ngân sách đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Với 9 ý kiến phát biểu, đóng góp đã làm rõ kết quả đạt được trong thực hiện 02 nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Các ý kiến thảo luận cũng chú trọng bàn biện pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường trách nhiệm công vụ và xây dựng nền nếp “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện” của cán bộ, công chức; thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết bức xúc của công dân; vận động đảng viên và nhân dân tham gia công tác đoàn thể và các phong trào thi đua ở cơ sở.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy