|
05/12/2023 - 44 Lượt xem
Theo Thông báo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Công ty  TNHH Junglim Architecture cần tuyển bổ sung vị trí người lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài tại Dự án Khu đô...
06/11/2023 - 6 Lượt xem
Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
25/09/2023 - 244 Lượt xem
Hội đồng thi tuyển lãnh đạo quản lý thông báo kết quả thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Y tế quận:
11/09/2023 - 1503 Lượt xem
Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công trực trực thuộc UBND...
10/09/2023 - 92 Lượt xem
Căn cứ Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND quận Ba Đình về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Ba Đình năm 2023; Thông báo số 69/TB-UBND...
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 210
Số lượt truy cập: 3738324