Văn hóa xã hội

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức tập huấn công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản năm 2014
Ngày đăng 03/04/2014 | 00:00

Ngày 3/4/2014, Trung tâm BDCT phối hợp với phòng Kinh tế tổ chức khai mạc lớp lớp Tập huấn công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản năm 2014.

Ngày 3/4/2014, Trung tâm BDCT phối hợp với phòng Kinh tế tổ chức khai mạc lớp lớp Tập huấn công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản năm 2014.

Tham dự tập huấn có hơn 90 học viên gồm đại diện lãnh đạo, cán bộ các phòng Kinh tế, Văn hóa- thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND -UBND quận, Đoàn TNCSHCM, Hội LHPN, công an quận, đại diện lãnh đạo, cán bộ BQL chợ Long Biên, chợ số 2, chợ số 3, Đội QLTT số 3, Trung tâm Y tê, Tram Thú y Ba Đình và cán bộ phụ trách kinh tế, thú y trưởng 14 phường,

Lớp học được tổ chức trong 1 buổi sáng, với 2 nội dung: Hệ thống các văn bản quản lý Nhà nước về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; nguyên tắc, trình tự thủ tục tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại, cấp giấy chứng nhận ATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

Thông qua tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức trong công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản, từ đó có thêm kinh nghiệm kiểm tra, quản lý và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2014.