|
05/05/2019 - 837 Lượt xem
Thực hiện Công văn sỐ 1483/UBND-TKBT ngày 16/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của Thành phố (có gửi kèm theo), UBND quận yêu...
05/05/2019 - 691 Lượt xem
Ngày 02/5/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Công văn số 1665/UBND-TKBT về việc thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành...
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 550
Số lượt truy cập: 4249929