BA ĐÌNH- 60 năm thành lập và phát triển

Ba Đình- vùng đất kinh kỳ - địa linh nhân kiệt. Tên gọi ấy luôn ngân vang trong lòng mỗi người, với niềm tôn kính thiêng liêng. Hàng ngàn năm qua, vùng đất linh thiêng này luôn được các bậc minh quân lựa chọn, giữ một vị trí trọng yếu của chốn đế đô - với tư cách là một trung tâm quyền lực. Lịch sử đã viết về bao biến cố thăng trầm của Thăng Long - Hà Nội, nhưng qua mỗi sự kiện ấy, truyền thống hào hùng lại dày thêm bằng những chiến công vô cùng hiển hách, hào hùng.
content:

 

Tại Quảng trường Ba Đình, ngày 02/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh

đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ -Cộng hòa

Ba Đình cũng là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ đó, vị thế của Ba Đình được nâng lên một tầm cao mới, trở thành trái tim của trái tim cả nước và gắn liền với hình ảnh của Bác Hồ kính yêu. Đây cũng chính là nơi gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa, kỷ niệm thiêng liêng, tình cảm sâu nặng của Nhân dân ta với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!

Ngày 31/5/1961, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập khu phố Ba Đình trên cơ sở sáp nhập các khu phố Trúc Bạch, Ba Đình và 19 khối nông nghiệp ngoại thành thuộc khu vực phía nam Hồ Tây. Ngày 09/6/1961, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ khu phố Ba Đình gồm 18 đồng chí để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của khu phố. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ Khu phố Ba Đình. Năm 1981, khu phố Ba Đình được đổi tên thành quận Ba Đình. Qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, hiện nay Quận có diện tích 9,29 km2 gồm 14 phường, dân số trên 224 nghìn nhân khẩu

Trong quá trình xây dựng phát triển, Ba Đình luôn gắn liền với lịch sử cách mạng, lịch sử kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước. Với thắng lợi của cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, Nhân dân ta đã thoát khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ và chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Đảng ta từ một đảng hoạt động bí mật, bất hợp pháp trở thành một đảng cầm quyền. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ và bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ chí Minh, với truyền thống hào hùng của một Thăng Long - Đông Đô trong suốt ngàn năm lịch sử giữ nước của dân tộc, Ba Đình luôn anh dũng, bất khuất, kiên trung trong thời đại Hồ Chí Minh, một lòng theo Đảng. Theo lời kêu gọi của Bác Hồ: “…thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”, quân dân Ba Đình với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đã chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, mở đầu “Toàn quốc kháng chiến”, lập nên kỳ tích giam chân địch trong 60 ngày đêm. Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền, quân dân Ba Đình cùng cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Sau “Chiến thắng Điện Biên Phủ - lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, sự kiện ngày 10/10/1954 giải phóng Thủ đô không chỉ là mốc son chói lọi tô thắm trang sử oai hùng Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội mà còn là niềm vinh quang bất diệt, là thành quả tất yếu về quá trình đấu tranh cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu.

Trong những năm xây dựng Thủ đô và đất nước sau hòa bình lập lại, trong khó khăn, gian khổ, Nhân dân Ba Đình cùng Nhân dân Thủ đô vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa dốc sức chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”,... Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ba Đình luôn chắc tay búa, vững tay súng, vừa hăng say lao động sản xuất, học tập, công tác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vừa sẵn sàng chiến đấu góp phần bảo vệ Thủ đô thân yêu - nơi mà hàng ngày, hàng giờ, Đảng, Bác Hồ đã phát đi những mệnh lệnh quan trọng đưa đất nước đến ngày toàn thắng. Tinh thần quật cường, lòng dũng cảm tuyệt vời của Nhân dân Ba Đình lại tiếp tục ngời sáng với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, 18.542 người con Ba Đình đã hăng hái cầm súng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, cùng với các phong trào thi đua “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”,... Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân Ba Đình đã phối hợp chiến đấu, góp phần cùng quân dân Thủ đô làm nên “Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, bắn rơi 32 máy bay, trong đó có 25 chiếc B-52. Chiến công vĩ đại này buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa - ri chấm dứt chiến tranh, rút quân về nước, tạo bước chuyển chiến lược quyết định để quân và dân ta xốc tới, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước. Chính lòng quả cảm, tinh thần chiến đấu ngoan cường, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì chính nghĩa, Hà Nội đã được bạn bè quốc tế ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. 

 

Suốt 60 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhân dân Ba Đình vẫn sắt son với Đảng, một lòng yêu nước, không tiếc máu xương, bảo vệ, xây dựng và giữ vững thành quả cách mạng. Đảng bộ và Nhân dân Ba Đình đã kế thừa, phát huy truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến đấu kiên cường, sáng tạo, không tiếc sức người, sức của, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc, đóng góp quan trọng vào hai cuộc kháng chiến thần thánh: đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ - giành độc lập dân tộc và các cuộc chiến tranh biên giới để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đã có biết bao người con ưu tú của Ba Đình đã hy sinh và đóng góp một phần xương máu của mình trên khắp các chiến trường.

Khi non sông liền một dải, những thành tựu của hơn 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguồn động lực to lớn, cổ vũ Đảng bộ, Nhân dân Ba Đình vững bước tiến lên. Mặc dù còn không ít khó khăn, hạn chế, nhưng Quận đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế Quận phát triển ổn định ở mức cao và đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tạo cơ sở quan trọng để đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng được cải thiện. Sự nghiệp văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục- đào tạo tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường được tăng cường; quy mô và diện mạo đô thị của Quận đã được mở rộng, thay đổi nhanh chóng theo hướng hiện đại, văn minh. Quận luôn thực hiện tốt yêu cầu đảm bảo ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quốc tế lớn đã diễn ra trên địa bàn quận đã góp phần làm cho hình ảnh về “Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình” mà UNESCO tôn vinh ngày càng đẹp hơn trong lòng du khách và bè bạn bốn phương.   

 

Kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ quận Ba Đình, với niềm xúc động và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ kính yêu của dân tộc và cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã suốt đời “hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân”. Chúng ta tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào Nhân dân Ba Đình đã anh dũng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng thời, chúng ta cũng dành sự tri ân sâu sắc đến 507 đảng viên thuộc 25 chi bộ, những đảng viên đầu tiên của Đảng bộ quận Ba Đình. Đó là những thanh niên với tấm lòng yêu nước nồng nàn và nhiệt huyết cách mạng, anh dũng bất, khuất trong đấu tranh với kẻ thù và trưởng thành trong từng bước đi lên của cách mạng Việt Nam. Đó là những người gắn bó máu thịt với Nhân dân, được rèn luyện và đào tạo từ các phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng lao động, trở thành những chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, những đảng viên cộng sản trung kiên, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng cao cả là giành độc lập tự do cho Tổ quốc, ấm no hạnh phúc cho Nhân dân. Trong số đó, có nhiều người đã trở thành những đồng chí lãnh đạo xuất sắc, những đảng viên ưu tú có cống hiến lớn lao cho sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc.

Ôn lại chặng đường 60 năm gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang của Đảng bộ quận Ba Đình, chúng ta càng thêm thấm thía và tự hào về truyền thống hào hùng, trân trọng, nâng niu và gìn giữ những thành quả cách mạng mà các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Ba Đình đã giành được. Những nỗ lực, hy sinh, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và Nhân dân Ba Đình vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ ghi nhận, biểu dương bằng nhiều phần thưởng cao quý như: “Anh hùng lực lượng vũ trang”, “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”,Huân chương Lao động hạng Nhất”, “Huân chương Lao động hạng Ba”... Điều đó khiến chúng ta càng thêm trân trọng, tự hào hơn về những gì mà các thế hệ cán bộ, đảng viên, quân dân Ba Đình đã dày công gây dựng để có được quy mô và vị thế của một Ba Đình lịch sử, anh hùng.

Tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng, Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình không ngừng phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng; huy động mọi nguồn lực; tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Với bề dày truyền thống, với những kinh nghiệm quý báu được rút ra từ thực tiễn, cách mạng, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình sẽ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao hằng năm. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.   

Đi theo Đảng một niềm tin son sắt, Ba Đình ơi mãi mãi tự hào”. Tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng trong 60 năm qua, với niềm tin sâu sắc vào Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Quận, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Ba Đình hôm nay cùng đoàn kết, chung sức, đồng lòng, xây dựng Quận phát triển toàn diện, xứng đáng với danh hiệu quận Anh hùng của Thủ đô Anh hùng.

                                                                      BAN BIÊN TẬP

 

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 588
Số lượt truy cập: 502027