Quận Ba Đình triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị

Ngày 30/6, Quận ủy - HĐND – UBND quận Ba đình tổ chức hội nghị triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và giao ban 6 tháng đầu năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu của quận và 14 điểm cầu phường.
content:

Tại hội nghị, UBND quận đã công bố, phân công nhiệm vụ theo quy định mới cho 14 đồng chí Chủ tịch UBND phường và 27 đồng chí Phó chủ tịch UBND phường.

Thường trực, Ban thường vụ Quận ủy, lãnh đạo quận yêu cầu các phường tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, duy trì kỷ cương, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo cấp ủy, xây dựng quy chế, phân công rõ nhiệm vụ cho cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới.

Đề nghị Đảng ủy và UBND 14 phường bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố tiếp tục thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ năm 2021, mà xuyên suốt cả nhiệm kỳ. UBND quận Ba Đình sẵn sàng và quyết tâm thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị theo đúng luật, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Danh sách 14 đồng chí Chủ tịch UBND phường và 27 đồng chí Phó chủ tịch UBND phường:

STT Ông/bà Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1 ông Phan Hùng Nam Chủ tịch Cống Vị
2 ông Phan Hữu Luật Phó Chủ tịch Cống Vị
3 ông Nguyễn Hải Hà Phó Chủ tịch Cống Vị
4 ông Nguyễn Chí Trung Chủ tịch Điện Biên
5 ông Nguyễn Xuân Minh Phó Chủ tịch Điện Biên
6 ông Vũ Ngọc Hoan Phó Chủ tịch Điện Biên
7 ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Chủ tịch Đội Cấn
8 Ngô Thị Minh Hằng Chủ tịch Đội Cấn
9 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Phó Chủ tịch Đội Cấn
10 ông Nguyễn Ngọc Chiến Chủ tịch Giảng Võ
11 ông Nguyễn Đắc Phong Phó Chủ tịch Giảng Võ
12 Lê Thị Hường Phó Chủ tịch Giảng Võ
13 Nguyễn Thị Vượng Chủ tịch Kim Mã
14 ông Vũ Đại Thắng Phó Chủ tịch Kim Mã
15 ông Cao Hợp Thanh Phó Chủ tịch Kim Mã
16 ông Đặng Thành Công Chủ tịch Liễu Giai
17 Lại Thúy Quỳnh Phó Chủ tịch Liễu Giai
18 ông Nguyễn Lê Khôi Phó Chủ tịch Liễu Giai
19 ông Đỗ Hà Thanh Chủ tịch Ngọc Hà
20 Nguyễn Tuyết Trinh Phó Chủ tịch Ngọc Hà
21 ông Lê Ngọc Minh Phó Chủ tịch Ngọc Hà
22 ông Viên Hải Tuệ Chủ tịch Ngọc Khánh
23 ông Đỗ Công Hải Phó Chủ tịch Ngọc Khánh
24 Trần Thị Thu Quỳnh Phó Chủ tịch Ngọc Khánh
25 ông Vũ Hồng Thanh  Chủ tịch Nguyễn Trung Trực
26 Nguyễn Trịnh Tuyết Thanh Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Trực
27 ông Bùi Thanh Xuân  Chủ tịch Phúc Xá
28 Phạm Thị Nết Phó Chủ tịch Phúc Xá
29 ông Nguyễn Văn Hưng Phó Chủ tịch Phúc Xá
30 ông Võ Hồng Vinh Chủ tịch Quán Thánh
31 ông Phạm Chính Trung Phó Chủ tịch Quán Thánh
32 Đoàn Kim Thanh Phó Chủ tịch Quán Thánh
33 ông Ngô Ngọc Lâm Chủ tịch Thành Công
34 ông Nguyễn Lê Quốc Toản Phó Chủ tịch Thành Công
35 Đặng Thị Hồng Phó Chủ tịch Thành Công
36 ông Nguyễn Dân Huy Chủ tịch Trúc Bạch
37 ông Nguyễn Ngọc Lăng Phó Chủ tịch Trúc Bạch
38 ông Nguyễn Anh Dũng Chủ tịch Vĩnh Phúc
39 ông Đoàn Trung Chiến Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc
40 Cao Thị Thuỷ Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc
41 Lê Mai Hương Phó Chủ tịch Trúc Bạch

Phòng Văn hoá và Thông tin

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 195
Số lượt truy cập: 3738346