Sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 và tổng kết diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019

Ngày 16/8, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 và tổng kết diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.
content:

Đến dự Hội nghị có đồng chí đại tá Dương Quốc Toản - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ; Đồng chí Đỗ Viết Bình - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong 10 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở đã quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố về công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dânPhát huy tốt vai trò của Ban Chỉ huy quân sự, Công an và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tham mưu và tổ chức thực hiện. Qua đó, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong 10 năm qua được tiến hành có nền nếp, chất lượng, liên tục phát triển cả diện rộng và chiều sâu, góp phần xây dựng thực lực và tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019, Đảng ủy, UBND các phường Trúc Bạch, Thành Công, Quán Thánh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Kế hoạch của UBND quận về tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019; bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập quận, chủ động triển khai làm công tác chuẩn bị, luyện tập và tổ chức diễn tập theo đúng kế hoạch; quá trình diễn tập đã vận dụng tốt lý luận vào thực tiễn; bám sát tình hình địa bàn, nhiệm vụ của địa phương và đối tượng tác chiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Thông qua diễn tập nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền địa phương trong các trạng thái về quốc phòng an ninh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang phường, hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Viết Bình - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các đơn vị, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân,xây dựng khu vực phòng thủ quậnngày càng vững chắc. Để thực hiện nhệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tới, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2018 của Bộ Chính trị khóa X về “Xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Nghị định 152/2007-ND-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ.Cùng với đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân,Quân sư và Công an làm nóng cốt, xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quận Ba Đình ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

 

Tại Hội nghị, UBND quận tặng giấy khen cho 26 tập thể và 53 cá nhân, đã có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.

 

Văn Đông

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 217
Số lượt truy cập: 1022644