Đảng ủy quân sự quận Ba Đình tổ chức kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

content:

Chiều ngày 19/3/2024, Đảng ủy quân sự quận Ba Đình tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021 – 2023).

          Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Đoàn Chí Thắng – phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng chí Tạ Nam Chiến – phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, các đại biểu cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các ban đảng quận Ba Đình cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Ban CHQS quận, cán bộ Ban CHQS 14 phường.