Đảng ủy quân sự quận Ba Đình tổ chức kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

content:

Chiều ngày 19/3/2024, Đảng ủy quân sự quận Ba Đình tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021 – 2023).

          Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Đoàn Chí Thắng – phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng chí Tạ Nam Chiến – phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, các đại biểu cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các ban đảng quận Ba Đình cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Ban CHQS quận, cán bộ Ban CHQS 14 phường.

Quang cảnh Hội nghị

Ba năm qua, Đảng ủy Quân sự quận đã quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên trong thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết 847 bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có lối sống trong sạch giản dị, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp người chiến sĩ Thủ đô. Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng được nâng lên, xây dựng Đảng bộ Quân sự quận trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”.