Đảng ủy quân sự quận Ba Đình: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

content:

 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, của Quận ủy, HĐND -  UBND quận Ba Đình; Đảng ủy quân sự quận đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban ngành, đơn vị chức năng trên địa bàn, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT quận thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

A group of people sitting at desks

Description automatically generated

Quang cảnh Hội nghị.

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực 24/24; chủ động nhận diện, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát thực tế địa phương. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện và tham mưu thực hiện có hiệu quả việc huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị quân đội, các tổ chức, cá nhân và người dân trong tham gia cộng đồng phòng chống thảm họa, thiên tai. Phối hợp cùng các lực lượng tích cực phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Đảng ủy quân sự quận Ba Đình xác định thời gian tới: Tiếp tục giáo dục, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên tới cán bộ, chiến sỹ LLVT; kịp thời ban hành nghị quyết phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn những năm tiếp theo; bám sát quan điểm chỉ đạo “Phòng là chính, tích cực, chủ động, ứng cứu nhanh có hiệu quả”. Phát huy tốt phương châm “ba trước”, “bốn tại chỗ” trong xử lý các tình huống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn. Chuẩn bị tốt lực lượng phương tiện, sẵn sàng tham gia ứng phó, cứu hộ - cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Triển khai thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, tiếp nhận thông tin, bảo đảm thông tin thông suốt trong mọi tình huống. Hiệp đồng chặt chẽ với địa phương và các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa và TKCN, ổn định đời sống Nhân dân và bảo vệ môi trường...

A person standing at a podium

Description automatically generated

Đại tá Đào Văn Nhận, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng BTL Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng với đó, điều chỉnh, bổ sung kịp thời hệ thống kế hoạch, phương án PCTT-TKCN; tổ chức hiệp đồng với các lực lượng chặt chẽ; nâng cao chất lượng tập huấn, huấn luyện, trình độ, kỹ năng thực hành về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn cho cán bộ, chiến sỹ LLVT quận.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Đào Văn Nhận, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng ủy quân sự quận đã đạt được. Đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy quân sự quận Ba Đình tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Luật Phòng thủ dân sự; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin; thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế cứu hộ - cứu nạn ở các cấp; bám nắm cơ quan cấp trên tiếp nhận các trang bị phục vụ công tác cứu hộ - cứu nạn. Sau tiếp nhận tổ chức huấn luyện bổ sung cho lực lượng khai thác sử dụng bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.