|

Thông báo: Kết quả cấp Giấy phép xây dựng tháng 06/2024

content:
STT Số ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu
1 272/GPXD-UBND 03/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Đỗ Minh Phương địa chỉ xây dựng tại căn hộ 05 nhà N10 TTQĐ BTL TT Giảng Võ phường Giảng Võ quận Ba Đình
2 273/GPXD-UBND 03/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho bà Chu Thị Vân Anh địa chỉ xây dựng số 05 lô A khu tái định cư 218 Đội Cấn phường Liễu Giai quận Ba Đình
3 274/GPXD-UBND 03/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho ông Trương Minh Chính và bà Nguyễn Thị Thúy Minh địa chỉ xây dựng số 46B tổ 2 làng Thành Công phường Thành Công quận Ba Đình
4 275/GPXD-UBND 04/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Duy Mão và bà Nguyễn Thị Lan Hương địa chỉ xây dựng số 94 ngõ 612 đường La Thành (số cũ: 138 ngõ 2, tổ 7B) phường Giảng Võ quận Ba Đình
5 276/GPXD-UBND 05/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Nguyễn Tuấn Anh địa chỉ xây dựng tại số 42 ngõ 117 phố Phúc Xá phường Phúc Xá quận Ba Đình
6 277/GPXD-UBND 05/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Chu Nam Thắng địa chỉ xây dựng số 15 ngõ 68 phố Đội Cấn phường Đội Cấn quận Ba Đình
7 278/GPXD-UBND 05/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Hữu Đường và bà Vũ Thị Tuyết Nhung địa chỉ xây dựng số 34 ngách 285/53 phố Đội Cấn phường Liễu Giai quận Ba Đình
8 279/GPXD-UBND 05/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Nguyễn Thị Lan và ông Nguyễn Văn Tuyên địa chỉ xây dựng số 12 ngách 82/207 phố Kim Mã (số cũ: 39 Vạn Phúc) phường Kim Mã quận Ba Đình
9 280/GPXD-UBND 05/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Nguyễn Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Liễu địa chỉ xây dựng tại số 84 xóm 3 Vĩnh Phúc phường Liễu Giai quận Ba Đình
10 281/GPXD-UBND 05/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Lê Thị Tâm địa chỉ xây dựng số27 ngõ 135 đường Hoàng Hoa Thám phường Ngọc Hà quận Ba Đình
11 282/GPXD-UBND 05/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Văn Minh và bà Lưu Kim Hưng địa chỉ xây dựng số 12 tổ 43 cụm 7 phường Ngọc Hà quận Ba Đình
12 283/GPXD-UBND 05/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho bà Trần Thị Lưu và ông Phạm Hải Thoại địa chỉ xây dựng tại số 1 ngõ 72 phố Tân Ấp phường Phúc Xá quận Ba Đình
13 284/GPXD-UBND 05/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho ông Nguyễn Văn Tiễn và bà Đỗ Thuỳ Linh địa chỉ xây dựng số 68 tổ 10 cụm 4 phường Cống Vị quận Ba Đình
14 285/GPXD-UBND 05/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho bà Lê Thị Bích Phượng địa chỉ xây dựng tại số 46+48 đường 10 phường Phúc Xá quận Ba Đình
15 286/GPXD-UBND 07/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Vũ Bảo Thành địa chỉ xây dựng tại số 3 tổ 17 cụm 9 phường Cống Vị (nay là phường Liễu Giai) quận Ba Đình
16 287/GPXD-UBND 07/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho bà Nguyễn Thị Yến địa chỉ xây dựng tại căn 9 nhà A tập thể Viện Quy hoạch đô thị nông thôn phường Phúc Xá quận Ba Đình
17 288/GPXD-UBND 07/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Phạm Hữu Ngạn và bà Phạm Thị Xuân địa chỉ xây dựng số 11 nhà G17 tập thể Thành Công phường Thành Công quận Ba Đình
18 289/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho bà Đào Thị Tuyết địa chỉ xây dựng số 6 ngách 186/1 đường Bưởi (số cũ 3-C5 Thủ Lệ 1) phường Cống Vị quận Ba Đình
19 290/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Ngô Quang Tuấn và bà Ngô Thị Vỹ địa chỉ xây dựng số 6 tổ 19 Thủ Lệ 2 phường Ngọc Khánh quận Ba Đình
20 291/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Đỗ Văn Kiên và bà Nguyễn Thị Ánh địa chỉ xây dựng số 54D ngõ 158 phố Ngọc Hà phường Ngọc Hà quận Ba Đình
21 292/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho ông Nguyễn Trung Hưng địa chỉ xây dựng số 81 ngõ 8 phố Tôn Thất Thiệp (số cũ: SN 12 TTQĐ 38B Trần Phú) phường Điện Biên quận Ba Đình
22 293/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Nguyễn Duy Dũng và bà Dương Thị Thức địa chỉ xây dựng tại số 13 đường 5 Nghĩa Dũng phường Phúc Xá quận Ba Đình
23 294/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho ông Nguyễn Hoàng Thái và bà Lâm Quỳnh Trang địa chỉ xây dựng số 3 hẻm 158/2/1 phố Ngọc Hà phường Ngọc Hà quận Ba Đình
24 295/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho ông Đỗ Đức Đạt và bà Trần Thị Minh địa chỉ xây dựng số 3 hẻm 158/2/1 phố Ngọc Hà phường Ngọc Hà quận Ba Đình
25 296/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho đồng sở hữu: ông Nguyễn Phan Khuê, Nguyễn Khuê Phong, Nguyễn Thị Thu Uyên địa chỉ xây dựng số 41 tổ 44 phường Ngọc Hà quận Ba Đình
26 297/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Vũ Đình Đang và bà Ngô Thị Thuý Quỳnh địa chỉ xây dựng tại số 44C ngõ 409 phố Kim Mã phường Ngọc Khánh quận Ba Đình
27 298/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho bà Lã Thu Hiền địa chỉ xây dựng số 83 đường Văn Cao phường Lĩu Giai quận Ba Đình
28 299/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Hoàng Bích Hiền và bà Nghiêm Hoàng Ân địa chỉ xây dựng số 11 phố Sơn Tây phường Điện Biên quận Ba Đình
29 300/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trịnh Văn Bình và bà Bùi Thị An địa chỉ xây dựng số 1 ngõ D Vạn Phúc phường Kim Mã quận Ba Đình
30 301/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho bà Mã Ngọc Liên địa chỉ xây dựng tại số 585B tổ 5B cụm 2(số cũ phường Cống Vị) phường Vĩnh Phúc quận Ba Đình
31 302/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trần Viết Sinh và bà Trần Thị Lê Hiền địa chỉ xây dựng số 6B Vạn Phúc phường Kim Mã quận Ba Đình
32 303/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trần Viết Sinh và bà Trần Thị Lê Hiền địa chỉ xây dựng số 6B Vạn Phúc phường Kim Mã quận Ba Đình
33 304/GPXD-UBND 11/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Trần Thị Lê Hiền địa chỉ xây dựng số 6B Vạn Phúc phường Kim Mã quận Ba Đình
34 305/GPXD-UBND 13/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trần Viết Sinh và bà Trần Thị Lê Hiền địa chỉ xây dựng số 6B Vạn Phúc phường Kim Mã quận Ba Đình
35 306/GPXD-UBND 13/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trần Viết Sinh và bà Trần Thị Lê Hiền địa chỉ xây dựng số 6B Vạn Phúc phường Kim Mã quận Ba Đình
36 307/GPXD-UBND 13/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trần Viết Sinh và bà Trần Thị Lê Hiền địa chỉ xây dựng số 6B Vạn Phúc phường Kim Mã quận Ba Đình
37 308/GPXD-UBND 14/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Đàm Chí Cường và bà Nguyễn Thị Hoà Địa chỉ số 39 ngách 462/49 đường Bưởi ( số cũ tổ 17 ), phường Vĩnh Phúc quân Ba Đình
38 309/GPXD-UBND 14/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Mạnh Tân, ông Nguyễn Mạnh Dũng Địa chỉ số 57+59 ngõ 25 phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh quân Ba Đình
39 310/GPXD-UBND 14/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Nguyễn Thị Giảng địa chỉ xây dựng số 55 ngách 254/1 đường Bưởi phường Vĩnh Phúc quận Ba Đình
40 311/GPXD-UBND 14/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho ông Huỳnh Công Vũ và bà Nguyễn Thanh Thuỷ địa chỉ xây dựng số 65 phố Quán Thánh (trong ngõ) phường Quán Thánh quận Ba Đình
41 312/GPXD-UBND 18/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Mạnh Xuân Sơn và bà Trần Hồng Điệp địa chỉ xây dựng tại biệt thự số 273 đường Hoàng Hoa Thám phường Liễu Giai quận Ba Đình
42 313/GPXD-UBND 18/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho ông Trần Trung Hiếu và bà Đỗ Ngọc Điệp địa chỉ xây dựng số 02 nhà N1 khu tập thể Cục Vận tải phường Liễu Giai quận Ba Đình
43 314/GPXD-UBND 20/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Nguyễn Quang Huy và bà Đàm Thị Thuỷ, vị trí xây dựng địa chỉ tại tổ 7 cụm 2 phường Phúc Xá quận Ba Đình
44 315/GPXD-UBND 20/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Quang Thắng vị trí xây dựng tại số 33 phố Tôn Thất Thiệp phường Điện Biên quận Ba Đình
45 316/GPXD-UBND 20/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Quang Hải, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 33 phố Tôn Thất Thiệp phường Điện Biên quận Ba Đình
46 317/GPXD-UBND 20/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho bà Lã Thu Hiền, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 83 đường Văn Cao phường Liễu Giai quận Ba Đình
47 318/GPXD-UBND 20/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Đặng Thị Thanh Ngọc, vị trí xây dựng tại địa chỉ P3 A5 tập thể Công ty Du lịch 12-217 phố Đội Cấn phường Liễu Giai quận Ba Đình
48 319/GPXD-UBND 20/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trần Minh Tuấn, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 604 đường La Thành phường Giảng Võ quận Ba Đình
49 320/GPXD-UBND 20/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho ông Trương Xuân Hanh và Đinh Thị Ngọc, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 11 ngách 210/23 phố Đội Cấn phường Đội Cấn quận Ba Đình
50 321/GPXD-UBND 20/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho ông Vương Đắc Thành và bà Nguyễn Xuân Huệ, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 61 phố Nguyễn Khắc Nhu phường Nguyễn Trung Trực quận Ba Đình
51 322/GPXD-UBND 20/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho ông Lưu Minh Tuấn và bà Dương Thu Sơn, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 21 ngách 342/2 phố Đội Cấn (số cũ 47 ngõ 343 phố Đội Cấn tổ 37 cụm 5) phường Liễu Giai quận Ba Đình
52 323/GPXD-UBND 20/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trần Văn Tài và ông Nguyễn Văn Phong, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 16 ngõ 6 Vạn Phúc phường Kim Mã quận Ba Đình
53 324/GPXD-UBND 20/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho bà Phạm Mai Phương, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 23 ngõ 103 đường Văn Cao phường Liễu Giai quận Ba Đình
54 325/GPXD-UBND 21/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Nguyễn Bá Thi và bà Nguyễn Thị Huệ, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 3 ngõ 57 phố An Xá phường Phúc Xá quận Ba Đình
55 326/GPXD-UBND 21/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho ông Phạm Hồng Sơn và bà Trần Thị Kim Thuý, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 48 tổ 10 cụm 2 phường Ngọc Hà quận Ba Đình
56 327/GPXD-UBND 21/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho ông Trần Xuân Hùng và bà Đặng Thu Hương, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 24 hẻm 135/73/3 phố Đội Cấn phường Ngọc Hà quận Ba Đình
57 328/GPXD-UBND 21/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Hoàng Quốc Việt và bà Nguyễn Thị Hải Yến, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 35 phố Tôn Thất Thiệp phường Điện Biên quận Ba Đình
58 329/GPXD-UBND 21/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Nguyễn Thị Minh Hải, vị trí xây dựng tại địa chỉ số căn số 7 nhà 222B Đội Cấn phường Liễu Giai quận Ba Đình
59 330/GPXD-UBND 21/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Lê Đức Thành và bà Nguyễn Thị Vui, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 12 ngõ 67 đường Hoàng Hoa Thám phường Ngọc Hà quận Ba Đình
60 331/GPXD-UBND 21/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trần Minh Hương, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 21 ngách 766/37 đường La Thành (số cũ: Số 37 ngõ 1 Giảng Võ) phường Giảng Võ quận Ba Đình
61 332/GPXD-UBND 21/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Lê Đức Hoà và bà Phạm Quỳnh Hoa, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 29 phố Đội Nhân phường Vĩnh Phúc quận Ba Đình
62 333/GPXD-UBND 21/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Lê Thị Ngọc Dung, vị trí xây dựng tại địa chỉ tổ 40 cụm 5 phường Liễu Giai quận Ba Đình
63 334/GPXD-UBND 21/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho ông Nguyễn Đăng Độ và bà Huỳnh Thị Thanh Hoàng, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 01 Ngũ Xá phường Trúc Bạch quận Ba Đình
64 335/GPXD-UBND 25/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Trần Tố Nga, Địa chỉ số 12 ngách 84/3 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình
65 336/GPXD-UBND 25/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Cồ Mạnh Trường và bà Vũ Thị Sen, Địa chỉ số 38 ngõ 154 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn quân Ba Đình
66 337/GPXD-UBND 25/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Lê Nghĩa và bà Nguyễn Lệ Thu, Địa chỉ số 26 ngách 10/16 phố Kim Mã Thượng phường Cống Vị quân Ba Đình
67 338/GPXD-UBND 25/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Trần Công Hoan, Địa chỉ số 3 ngách 65/2 phố Phúc Xá, phường Phúc Xá quân Ba Đình
68 339/GPXD-UBND 25/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Trương Ngọc Tuấn, Địa chỉ số 90 Vạn Phúc Thượng, phường Cống Vị quân Ba Đình
69 340/GPXD-UBND 25/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Đinh Văn Thịnh và bà Nguyễn Thị Thu Huyền; ông Lê Văn Tuấn; bà Nguyễn Thị Trầm; ông Vũ Đức Tuấn; người được uỷ quyền bà Trần Ngọc Loan , Địa chỉ số 7-39/57 ngõ 639 đường Hoàng Hoa Thám , phường Vĩnh Phúc quân Ba Đình
70 341/GPXD-UBND 25/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trần Văn Phong, Địa chỉ số 6 + 42 ngõ 6 Vạn Phúc, phường Kim Mã quận Ba Đình
71 342/GPXD-UBND 26/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa cấp cho bà Nguyễn Thị Thuý Nga vị trí xây dựng tại địa chỉ số 16 ngõ 20 phố Ngọc Hà phường Đội Cấn quận Ba Đình
72 343/GPXD-UBND 26/06/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Hoàng Bích Hiền và ông Nghiêm Hoàng Ân, vị trí xây dựng tại địa chỉ số 11 phố Sơn Tây( trong ngõ ) phường Điện Biên quận Ba Đình
73 344/GPXD-UBND 26/06/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Phạm hùng Sơn và bà Nguyễn Thị Thuý vị trí xây dựng tại địa chỉ số 26 phố Thành Công phường Thành Công quận Ba Đình
74 345/GPXD-UBND 26/06/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho bà Thái Thị Hải và Tạ Đăng Tiến, vị trí xây dựng địa chỉ tại số 21 tổ 55 cụm 7 phường Liễu Giai quận Ba Đình
 

 

content:

content:

Thư viện hình ảnh