|

Thông báo kết quả thi tuyển, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình (đợt 1 năm 2024)

content:

Chi tiết Thông báo: xem tại đây

 
content:

content:

Thư viện hình ảnh